ކައުންސިލްގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޮޅުމަޑުލުގައި ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ ގޮތްފެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ތ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ...............

 

 

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފި

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 އަދި 8 ގެ ދަރިވަރުން ފިލާވަޅާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ...............

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player